Jak przechowywać Neocate?

Produkty Neocate LCP i Neocate Junior należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie przechowywać puszki z proszkiem w lodówce.

Zużyć proszek w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia puszki.

Zamknięte fabrycznie puszki należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Dopuszczalny zakres temperatury przechowywania wynosi od 4ºC do 25ºC.