Kiedy przejść z Neocate LCP na Neocate Junior ?

Neocate LCP
to dieta dla niemowląt, oparta na aminokwasach, kompletna pod względem odżywczym, hipoalergiczna.

Do postępowania dietetycznego u niemowląt w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Wskazanie refundacyjne dla Neocate LCP 1:
Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych.


 

Neocate Junior
to produkt w postaci proszku, oparty na aminokwasach, kompletny pod względem odżywczym, hipoalergiczny.

Do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w: alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Wskazanie refundacyjne dla Neocate Junior 1:

Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Ref. 1 – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 r.