Diagnozowanie alergii na mleko

Diagnozowanie alergii na białka mleka krowiego jest procesem złożonym. Przed uzyskaniem potwierdzonej diagnozy, wiele rodzin musi poświęcić znaczną ilość czasu (średnio 3,6 miesiąca)(7) na próby stwierdzenia przyczyny objawów występujących u ich dziecka.

Diagnoza alergii na białka mleka krowiego opiera się na następujących czynnikach:(5)

  1. szczegółowy przebieg kliniczny
  2. testy na alergeny, np. test skórny
  3. pomiar stężenia IgE w surowicy

Diagnozę alergii na białka mleka krowiego można postawić w przypadku, gdy u niemowlaka występowały objawy alergiczne po ekspozycji na białka mleka krowiego, oraz gdy wykazuje objawy wrażliwości, przykładowo stwierdzone w skórnym teście alergenów lub poprzez oznaczenie poziomu IgE w surowicy.(5)

Negatywny wynik testów skórnych lub brak podwyższonego stężenia IgE w surowicy, w przypadku nie ustępujących objawów alergicznych może wskazywać na formę alergii na białka mleka krowiego niezależną od IgE.

Jednakże w przypadku, gdy przebieg objawów alergicznych występujących po ekspozycji na białka mleka krowiego jest niejednoznaczny, a testy na alergeny dały wynik negatywny, względnie w przypadku wyniku pozytywnego testów, ale nieprzekonującej historii, można polecić wykonanie nadzorowanej próby stopniowego doustnego podania mleka krowiego.(5)

Bezsprzeczną podstawą do zdiagnozowania alergii na białko mleka krowiego w postaci zależnej od IgE jest:

najpierw wdrożenie diety eliminacyjnej (na okres 2-4 tygodni)

następnie ponowne włączenie białek mleka krowiego do diety, w efekcie którego dojdzie do nawrotu objawów.(5,8)

Przy rozpoczynaniu stosowania diet eliminacyjnych, warto rozważyć następujące fakty:

u około 10% pacjentów z niezłożoną postacią alergii na białko mleka krowiego, objawy nie przestają występować po włączeniu mieszanki hydrolizowanej (eHF – extensively hydrolysed formula)(9)

W przypadkach alergii złożonych, objawy alergii mogą występować nawet 40% pacjentów przyjmujących mieszankę hydrolizowaną (eHF)(9)

Dowiedz się więcej o objawach z Alergopedii