Trudności w przyjmowaniu pokarmu / brak apetytu

Trudności w przyjmowaniu pokarmu lub brak apetytu wyrażają się krztuszeniem, wymiotami oraz powolnym lub utrudnionym zwiększaniem objętości przyjmowanych posiłków.

Dziecko, początkowo zainteresowane piersią, nagle przestaje pobierać pokarm, ulewa lub staje się niespokojne po kilku łykach. Pośród wielu przyczyn zmniejszonego apetytu część z nich jest niegroźna, natomiast inne mogą być związane z poważnym zagrożeniem dla zdrowia. W przypadku kłopotów z przyjmowaniem pokarmu lub spadkiem apetytu należy skonsultować się z lekarzem.