Zaburzenia snu

Bezsenność jest terminem medycznym oznaczającym występowanie zaburzeń snu.

Bezsenność może być objawem zarówno chorób somatycznych, jak i zaburzeń psychiatrycznych i cechuje się trudnością z zasypianiem, utrzymaniem snu lub niską jego jakością. Najczęściej towarzyszą jej zaburzenia w funkcjonowaniu w trakcie dnia. Wyróżnia się trzy postaci bezsenności: przejściową, ostrą lub przewlekłą. W wielu przypadkach bezsenność współistnieje z innymi schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi, jak również może być efektem ubocznym niektórych leków.