Zaburzenia wzrostu

Zaburzenia wzrostu to opóźnienie fizycznego wzrostu z dowolnych przyczyn, niezwiązane z zaburzeniami rozwoju intelektualnego, społecznego lub emocjonalnego.

Wzrost jest procesem dynamicznym, który rozpoczyna się przed narodzinami i trwa do zakończenia wzrostu kości po okresie dojrzewania. Roczne tempo wzrostu zależy od wieku i może zostać zakłócone przez wiele czynników, m.in. zaburzenia hormonalne, choroby przewlekłe oraz wady genetyczne. Zaburzenia wzrostu mogą wskazywać na choroby utajone, dlatego każde odstępstwo od poniższych zakresów wartości powinno zostać skonsultowane z lekarzem pediatrą. Podane zakresy stanowią wartości średnie dla danego przedziału wiekowego. Poza tempem wzrostu należy wziąć pod uwagę umiejscowienie dziecka w określonym centylu (służącego do porównania dzieci w tym samym wieku).