Świsty oddechowe

Świszczący oddech to długi, chrapliwy lub gwiżdżący dźwięk pochodzący z dróg oddechowych podczas oddychania przy schorzeniach układu oddechowego.

Występuje on w przypadku obecności zwężenia lub przeszkody w drogach oddechowych albo w sytuacji przyspieszonego przechodzenia powietrza przez drogi oddechowe. Świszczący oddech obserwuje się najczęściej u osób z chorobami płuc, a do najczęstszych przyczyn należą ataki astmy oskrzelowej.
U podłoża nawracających świstów oddechowych może leżeć alergia, dlatego dzieci dotknięte tą dolegliwością powinny zostać zbadane przez pulmonologa.