Czym jest alergia na białko mleka krowiego

Alergia na białka mleka krowiego jest najczęściej występującą alergią żywieniową u niemowląt i małych dzieci.(1) Z większości przeprowadzonych badań kohortowych wynika, że na alergię na białka mleka krowiego cierpi od 2 do 5% niemowląt.(2)

Alergia na białka mleka krowiego ma charakter złożony, a objawy mogą różnić się u poszczególnych niemowląt. Najczęściej występującymi objawami są:(3,4)

  • objawy dermatologiczne: egzema i wysypki skórne
  • dolegliwości ze strony układu pokarmowego: biegunka, wymioty, zaparcia oraz refluks żołądkowo-przełykowy
  • objawy ze strony układu oddechowego: kaszel, utrudnione oddychanie

Obecność dwóch lub większej liczby z tych częstych objawów może sugerować występowanie alergii na białko mleka krowiego.

Reakcje alergiczne na białka mleka krowiego zależne od IgE (bezpośrednie) występują zasadniczo w ciąg kilku minut od ekspozycji organizmu na działanie alergenów.

Reakcje mogą mieć przebieg od łagodnych (pokrzywka) do potencjalnie zagrażających życiu (anafilaksja).(5) Po uwrażliwieniu, zachodzi produkcja przeciwciał IgE specyficznych dla białek mleka krowiego.

W przypadku ponownej ekspozycji na to samo białko, przeciwciała IgE realizują aktywną i szybką reakcję immunologiczną, której skutkiem jest stan zapalny.(6)

Alergia na białka mleka krowiego niezależna od IgE wiąże się z wolniejszym, stopniowym pojawianiem objawów (np. biegunka, wzdęcia, dyskomfort jelitowy), który mogą wystąpić od 1 godziny do kilku dni po ekspozycji na białko mleka krowiego.

Alergia na białka mleka krowiego niezależna od IgE (o opóźnionych objawach) występuje w sytuacji, gdy komórki T, uwrażliwione na białka mleka krowiego, zaczynają produkować cytokiny, które następnie wywołują reakcję zapalną prowadząc do uszkodzenia tkanki.(2)

U niektórych niemowląt może występować postać alergii na białko mleka krowiego zarówno zależna, jak i niezależna od IgE.