Leczenie alergii na mleko krowie

Planowanie leczenia

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku alergii na białka mleka krowiego u niemowląt (22)

Piśmiennictwo:

22. Meyer R. New guidelines for managing cow’s milk allergy in infants. J Fam Health Care 2008;18:27−30.