Przebieg alergii mleka krowiego

Badanie przeprowadzone przez Mario Vieira (10) wykazało, że u niemowląt z alergią na białko mleka krowiego mogą występować objawy spowolnionego wzrostu oraz niedożywienia.

Niedobory żywieniowe przypisywano stosowaniu nieodpowiednich diet eliminacyjnych, w których wykluczano mleko krowie, jednak nie kompensowano odpowiednio obniżenia kaloryczności oraz braku witamin i minerałów w diecie, wynikających z wykluczenia z niej mleka krowiego.

Nieodpowiedni dobór składników odżywczych może prowadzić do długoterminowych problemów ze wzrostem.

Badanie przeprowadzone z udziałem 9 dzieci w wieku od 8 do 17 lat z potwierdzoną alergią na białko mleka krowiego występującą od co najmniej 4 lat wykazało, że dzieci te miały, w stosunku do średniej dla swojego wieku, istotnie zmniejszony wzrost wskazujący na „krótkie” kości (p < 0,01) oraz zmniejszoną mineralizację kości (p = 0,05).

Również w porównaniu do rodziców i rodzeństwa, stwierdzano u tych dzieci istotnie mniejszy wzrost (p<0,01).(5)

 

U niemowląt z alergią na białka mleka krowiego występowały objawy niedożywienia i spowolniony przyrost masy ciała.

 

Odsetek niemowląt z niedoborami żywienia (ocena „Z” mniejsza niż dwukrotność odchylenia standardowego) z podziałem na grupy wiekowe, wśród niemowląt z alergią na białka mleka krowiego

Wiek

Do 6 miesięcy (n=79)

Od 6,1 do 12,0 miesięcy (n=51)

Od 12,1 do 24,0 miesięcy (n=29)

Waga ciała do wieku

16,5%

9,8%

20,7%

Waga ciała do wzrostu

13,9%

7,8%

13,8%

Wzrost do wieku

27,8%

23,5%

13,8%

Dane podano za Vieira MC et al, 2010.

Dane epidemiologiczne wskazują, że większość dzieci wyrasta z alergii na białko mleka krowiego w wieku od 3 do 5 lat.(4)

Jednakże, ostatnio obserwuje się coraz mniejszą, w stosunku do poprzednich pokoleń, szansę na to, że dzieci wyrosną z alergii pokarmowych.

Z przeprowadzonego niedawno badania wynika, że 32% spośród 139 dzieci w wieku 10 lat wciąż nie tolerowało mleka krowiego.(12)

 

Występowanie alergii na białko mleka krowiego w określonym wieku

Dane za Santos S. et al, 2010.