Mieszanki mlekozastępcze

Chociaż mieszanki sojowe są popularnymi zamiennikami mleka krowiego, alergia na białka mleka krowiego i alergia na soję może współwystępować u tego samego niemowlęcia.

Współwystępowanie alergii na soję i alergii na białko mleka krowiego zdarza się częściej w przypadkach alergii na białko mleka krowiego w postaci niezależnej od IgE (występowanie nawet w 50% przypadków, w szczególności w zapaleniach jelit oraz innych zespołach enteropatii), niż w postaci zależnej od IgE (występowanie w 10-14% przypadków).(5) Komisja ds. Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia (ESPGHAN) stwierdziła, że mieszanki oparte na przetworach sojowych cechują się wysokim stężeniem fitoestrogenów (izoflawonów), które mogą wiązać się z receptorami estrogenów, wchodzić w interakcje z układami enzymatycznymi wpływającymi na aktywność estrogenów oraz wywoływać lekką aktywność estrogenową. Stosowanie mieszanek opartych na przetworach sojowych jest niezalecane u niemowląt poniżej 6 miesięcy.(19)

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej, mieszanki hydrolizowane (eHF) mogą zawierać peptydy resztkowe o rozmiarach i strukturze cząsteczkowej wystarczających do tego, aby układ odpornościowy rozpoznał je jako alergen i zainicjował reakcję alergiczną (w mieszankach hydrolizowanych wykrywano od 0,84 do 14,5 µm/l β-laktoglobuliny). Dzieci bardzo wrażliwe, nawet w przypadku stosowania mieszanek hydrolizowanych, w dalszym ciągu mogą wykazywać objawy alergii właśnie ze względu na ich występowanie.9 Mieszanki hydrolizowane mogą wywoływać reakcję alergiczną nawet w 10% przypadków niezłożonej alergii na białka mleka krowiego oraz nawet w 40% przypadków złożonej alergii na białka mleka krowiego.(9)

W przypadku pozostawienia nietolerancji na mieszanki hydrolizowane bez interwencji, peptydy resztkowe mogą oddziaływać na układ odpornościowy błon śluzowych, powodując zapalenie  przewodu pokarmowego, prowadząc do utraty składników odżywczych, a w dalszej kolejności, do zaburzeń wzrostu. Zupełna eliminacja alergenów z diety poprzez stosowanie mieszanek aminokwasowych przyczynia się do normalizacji wzrostu u takich niemowląt dzięki zachowaniu integralności i funkcjonalności bariery jelitowej.(23) W przypadku niemowląt o znacznym nasileniu objawów alergii na białka mleka krowiego (np. spowolniony wzrost), należy jak najszybciej doprowadzić do ich ustąpienia. W przypadku nie ustąpienia objawów w okresie od 2 do 4 tygodni lub w przypadku, gdy niemowlę odmawia przyjmowania mieszanki hydrolizowanej, należy zamiast niej wprowadzić mieszankę aminokwasową.(8)

Inaczej niż w przypadku mieszanek hydrolizowanych, mieszanka aminokwasowa, taka jak Neocate, oparta jest w 100% na niealergizujących aminokwasach, nie zawiera resztek białka mleka krowiego.(24)

 

Mieszanki mlekozastęcze