Jak stosować?

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat stosowania mieszanki Neocate LCP w okresie od urodzenia do ukończenia 1. roku życia dziecka.

Wiek niemowlęcia Przybliżona masa ciała

(kg)

Ilość płaskich miarek
proszku Neocate LCP
Objętość przegotowanej,
ostudzonej wody(ml)
Ilość posiłków w ciągu doby
Noworodek 3,5 3 90 6
3 miesiące 6 4 120 6
4 miesiące 7,5 6 180 5
7 miesięcy 8,5 7 210 5
10 miesięcy 9,5 8 240 5

 

1 płaska miarka = 4,6 g proszku. Zalecane stężenie posiłku (13,8% w/v) uzyskuje się dodając jedną płaską miarkę proszku do 30 ml wody. Osmolalność takiego roztworu (tj. 13,8 g proszku w 100 ml roztworu) wynosi 340 mOsmol/kg H2O.