Czy dziecko wyrośnie z alergii?

Dziewiętnaście procent dzieci z IGE – zależną alergią na białka mleka krowiego nabywa tolerancję na mleko w wieku 4 lat, 42% w wieku 8 lat i 79% w wieku 16 lat. Początkowo tolerancja dotyczy mleka poddanego intensywnej obróbce cieplnej. Dzieci z tolerancją takiego mleka znacznie szybciej „wyrastają” ze swojej alergii.

Również dzieci z łagodnymi postaciami mają większe szanse na nabycie tolerancji niż te z ciężkimi objawami np. anafilaktycznymi.


Czy można wywołać tolerancję na mleko?

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem.

Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?
Czy istnieje możliwość wywołania tolerancji?

Przyjrzymy się istniejącym metodom oraz efektom, jakie przynoszą. Wiadomo, jak ważna jest to kwestia – czasami trudno wyobrazić sobie, że w obawie przed reakcją anafilaktyczną przez całe życie trzeba stosować restrykcyjną dietę bezmleczną.

Jednocześnie mleko jest na tyle powszechnym składnikiem, że może to być zwyczajnie kłopotliwe.

Pierwszym ze sposobów nabycia tolerancji jest immunoterapia doustna, czyli odczulanie doustne. Mechanizm jest prosty i polega na podawaniu drogą doustną określonej dawki alergenu.

W wyniku tego zabiegu przy kolejnych próbach można  uzyskać zwiększenie dawki alergenu, potrzebnej do wywołania reakcji alergicznej.

To pozytywny rezultat, ale nie do końca spełnia postawiony cel: nabycie całkowitej tolerancji na alergen. Immunoterapia doustna daje o wiele lepsze efekty w przypadku odczulania na inne alergie pokarmowe; jeśli jednak chodzi o białka mleka krowiego, nie jest to tak proste.

Podejmowano również próby z wykorzystaniem immunoterapii przezskórnej. Jednak – tak jak wcześniej – efekty były połowiczne: u chorych zwiększyła się jedynie ilość tolerowanego mleka.

W poszukiwaniu innych metod, postanowiono podawać pacjentom mleko krowie po ówcześniejszej obróbce termicznej. Składa się ono z białek serwatkowych i z białek kazeinowych.

Zbadano jednak, że alergeny kazeiny obecne są nawet po 60 minutach gotowania, a inne alergeny, takie jak alfa‑laktoalbumina i beta‑laktoglobulina, zanikają stopniowo już po 15–20 minutach gotowania.

W związku z tym, część dzieci pomyślnie przechodzi próbę prowokacji mlekiem gotowanym w ten sposób i można dołączyć je w tej formie bez powikłań do diety.

Jednak to rozwiązanie jest również tylko połowiczne, ponieważ nie zmienia nam rzeczywistej przyczyny problemu – zmniejszonego stopnia tolerancji na alergen.

Mimo, to według badań, ponad 70% dzieci z alergią na mleko krowie toleruje produkty z mlekiem krowim, poddanym pieczeniu.[1]

Dlatego rozszerzanie diety małego alergika o produkty mleczne rozpoczyna się właśnie od stopniowego wprowadzania mleka poddanego takiej obróbce termicznej (180 ℃, przez 30 minut).

1. Teresa Małaczyńska, Leczenie dietetyczne dzieci z alergią na białka mleka krowiego [w:] Alergia Astma Immunologia 2015, 20 (1), s. 34.