Czym jest „marsz atopowy”?

Marszem atopowym, nazywane jest zjawisko, które polega na naturalnym następowaniu po sobie objawów w przebiegu alergii, których charakter zmienia się wraz z wiekiem dziecka.

Zwykle alergia zaczyna się uczuleniem na pokarmy, następnie pojawia się atopowe zapalenie skóry, które powyżej 1 roku życia dziecka może przechodzić w katar sienny, a nawet w astmę oskrzelową. Wygasaniu reakcji na alergeny pokarmowe może towarzyszyć narastanie alergii na alergeny wziewne.

Marsz atopowy przez dzieciństwo

W zależności od wieku dziecka, różne postacie alergii współwystępują ze sobą w różnym nasileniu. To czy wszystkie objawy się pojawią, zależy od narażenia na alergeny oraz predyspozycji genetycznych. Istotnym czynnikiem, który sprzyja ich ujawnieniu są nawracające infekcje.

Największe znaczenie w rozwoju alergii mają warunki w jakich przebywa dziecko w okresie wczesnego dzieciństwa, czyli w pierwszym i drugim roku życia. Dym tytoniowy ma bardzo duży wpływ na rozwój alergii. Co ciekawe, narażenie na bardzo niskie albo bardzo wysokie stężenie alergenów działa ochronnie, a to ostatnie prawdopodobnie prowadzi do wytworzenia tolerancji.

Profilaktyka u dzieci z grupy ryzyka rozwoju alergii polega na:

  • przedłużeniu karmienia naturalnego i unikania wprowadzania pokarmów stałych przed ukończeniem przez dziecko 4 m.ż.,
  • eliminowanie z diety silnych alergenów pokarmowych takich jak mleko krowie, białko jaja kurzego, orzechy, owoce morza (także u matki karmiącej),
  • eliminowanie ze środowiska domowego alergenów roztoczy, naskórków zwierząt i dymu tytoniowego.

Czynniki genetyczne w 60% wpływają na rozwój alergii, więc takie działania profilaktyczne powinny być stosowane w rodzinach, u których członków występuje alergia w postaci astmy oskrzelowej czy atopowego zapalenia skóry.

Opracowano na podstawie:
Ryszard Kurzawa – „Atopowe zapalenie skóry – poradnik dla rodziców”, Wyd. Help-Med, Kraków 2014