Mieszanki mlekozastępcze – którą wybrać?

Chociaż mieszanki sojowe są popularnymi zamiennikami mleka krowiego, alergia na białka mleka krowiego i alergia na soję może współwystępować u tego samego niemowlęcia.

Współwystępowanie alergii na soję i alergii na białko mleka krowiego zdarza się częściej w przypadkach alergii na białko mleka krowiego w postaci niezależnej od IgE (występowanie nawet w 50% przypadków, w szczególności w zapaleniach jelit oraz innych zespołach enteropatii), niż w postaci zależnej od IgE (występowanie w 10-14% przypadków).(5)

Komisja ds. Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia (ESPGHAN) stwierdziła, że mieszanki oparte na przetworach sojowych cechują się wysokim stężeniem fitoestrogenów (izoflawonów), które mogą wiązać się z receptorami estrogenów, wchodzić w interakcje z układami enzymatycznymi wpływającymi na aktywność estrogenów oraz wywoływać lekką aktywność estrogenową.
Stosowanie mieszanek opartych na przetworach sojowych jest niezalecane u niemowląt poniżej 6 miesięcy.(19)


Mieszanki hydrolizowane 
otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe.

Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej, mieszanki hydrolizowane (eHF) mogą zawierać peptydy resztkowe o rozmiarach i strukturze cząsteczkowej wystarczających do tego, aby układ odpornościowy rozpoznał je jako alergen i zainicjował reakcję alergiczną (w mieszankach hydrolizowanych wykrywano od 0,84 do 14,5 µm/l β-laktoglobuliny).

Dzieci bardzo wrażliwe, nawet w przypadku stosowania mieszanek hydrolizowanych, w dalszym ciągu mogą wykazywać objawy alergii właśnie ze względu na ich występowanie.9

Mieszanki hydrolizowane mogą wywoływać reakcję alergiczną nawet w 10% przypadków niezłożonej alergii na białka mleka krowiego oraz nawet w 40% przypadków złożonej alergii na białka mleka krowiego.(9)

W przypadku pozostawienia nietolerancji na mieszanki hydrolizowane bez interwencji, peptydy resztkowe mogą oddziaływać na układ odpornościowy błon śluzowych, powodując zapalenie  przewodu pokarmowego, prowadząc do utraty składników odżywczych, a w dalszej kolejności, do zaburzeń wzrostu.

Zupełna eliminacja alergenów z diety poprzez stosowanie mieszanek aminokwasowych przyczynia się do normalizacji wzrostu u takich niemowląt dzięki zachowaniu integralności i funkcjonalności bariery jelitowej.(23)

W przypadku niemowląt o znacznym nasileniu objawów alergii na białka mleka krowiego (np. spowolniony wzrost), należy jak najszybciej doprowadzić do ich ustąpienia.

W przypadku nie ustąpienia objawów w okresie od 2 do 4 tygodni lub w przypadku, gdy niemowlę odmawia przyjmowania mieszanki hydrolizowanej, należy zamiast niej wprowadzić mieszankę aminokwasową.(8)

Inaczej niż w przypadku mieszanek hydrolizowanych, mieszanka aminokwasowa, taka jak Neocate, oparta jest w 100% na niealergizujących aminokwasach, nie zawiera resztek białka mleka krowiego.(24)

 

Mieszanki mlekozastęcze

Mieszanka aminokwasowa

Maluchy cierpiące na alergię na mleko krowie potrzebują specjalnego hipoalergicznego mleka modyfikowanego. Na rynku istnieje kilka rodzajów tego typu produktów.
Abyście lepiej zrozumiały czym różnią się między sobą poszczególne mieszanki, najpierw opowiemy
Wam kilka słów na temat przyswajania białka przez organizm.

Podstawową jednostką budującą białka są aminokwasy. Aminokwasy łączą się ze sobą  w długie łańcuchy zwane peptydami.

W organizmie zdrowego dziecka łańcuchy białek są rozkładane do krótkołańcuchowych peptydów
i pojedynczych aminokwasów, a następnie wchłaniane. W odróżnieniu od zdrowego dziecka, organizm alergika rozpoznaje złożone łańcuchy białek jako szkodliwe, co jest przyczyną reakcji alergicznej. Rozwiązaniem tego problemu jest dostarczenie dziecku białka w postaci zhydrolizowanej (rozdrobnionej), jednak alergia alergii nie równa.

Często aby zwalczyć dokuczliwe objawy alergii wystarczy pociąć łańcuchy białka na mniejsze cząsteczki. Zdarza się jednak, że alergik może przyjmować białko jedynie w postaci do jakiej doprowadzane jest przez organizm w procesie trawienia tzn. jako pojedyncze aminokwasy. W zależności od nasilenia alergii podawane są określone mieszanki mlekozastępcze.

Im bardziej zhydrolizowane (rozdrobnione) jest białko, tym mieszanka jest mniej alergizująca. Zatem najmniej uczulająca będzie mieszanka aminokwasowa.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ